Sign In
We'll never share your email with anyone else.
Reset Password

Enter your email address and we'll send you a link to reset your password.

Back to Sign In
Poster Miền Đất Hứa 2019

Miền Đất Hứa 2019

Tại Grace Field House, cuộc sống không thể tốt hơn cho trẻ mồ côi! Mặc dù họ không có cha mẹ, cùng với những đứa trẻ khác và một Mama tốt bụng chăm sóc chúng, chúng tạo thành một gia đình lớn, hạnh phúc. Không có đứa trẻ nào bị bỏ qua, đặc biệt là khi chúng được nhận nuôi ở tuổi 12. Cuộc sống hàng ngày của chúng liên quan đến các bài kiểm tra nghiêm ngặt, nhưng sau đó, chúng được phép chơi bên ngoài.

Tải xuống : MKV
Tải xuống : MP4

Giống

Khuyến Nghị