Sign In
We'll never share your email with anyone else.
Reset Password

Enter your email address and we'll send you a link to reset your password.

Back to Sign In
Poster Halo 2022

Halo 2022

Halo (2022) bộ phim được lấy ý tưởng từ trò chơi cùng tên, bối cảnh diễn ra ở thế kỷ 26 khi vũ trụ được đẩy mạnh khai phá và sự xuất hiện của những dấu hiệu sống ngoài con người được biết đến. Lúc này người ngoài hành tinh đến Trái Đất mang theo ý định xâm lược, đe doạ sự tồn vong của toàn nhân loại.

Tải xuống : MKV
Tải xuống : MP4

Giống

Khuyến Nghị