Sign In
We'll never share your email with anyone else.
Reset Password

Enter your email address and we'll send you a link to reset your password.

Back to Sign In
Poster Dragon Ball: Super Hero 2022

Dragon Ball: Super Hero 2022

Red Ribbon Army, một tổ chức độc ác từng bị Goku tiêu diệt trong quá khứ, đã được cải tổ bởi một nhóm người đã tạo ra các Android mới và mạnh hơn, Gamma 1 và Gamma 2, đồng thời tìm cách trả thù Goku và gia đình của anh ta.

Tải xuống : MKV
Tải xuống : MP4

Phim Tương Tự

Đề xuất Phim