Sign In
We'll never share your email with anyone else.
Reset Password

Enter your email address and we'll send you a link to reset your password.

Back to Sign In
Poster Phù Thủy Tối Thượng: Đa Vũ Trụ Hỗn Loạn 2022

Phù Thủy Tối Thượng: Đa Vũ Trụ Hỗn Loạn 2022

Sự kiện xảy sau phần phim Người Nhện: Không còn nhà (2021) và mùa đầu tiên của Loki (2021), Bác sĩ Stephen Strange đã sử dụng một phét thuật bị cấm và mở ra cánh cổng dẫn tới đa vũ trụ, vô tình dẫn đưa một biến thể hắc ám của Stephen Strange khác đến vũ trụ mình - mối đe dọa lớn mà Dr. Strange có thể phải đối đầu hoặc hợp sức chống lại một cái ác khác, đồng hành cùng Strange còn có Wong và Wanda Maximoff cùng với nhân vật mới American Chavez.

Tải xuống : MKV
Tải xuống : MP4

Phim Tương Tự

Đề xuất Phim